Ikäihmisten pitkäaikaisen asumisen yksikkö Sahalahdelle

Odotettu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn osapäätös näki päivänvalon 5.2.2021 ja Kiinteistö Oy Taloherttuan rakennuttamaa ikäihmisten pitkäaikaisen asumisen yksikköä päästään rakentamaan vielä kevään aikana. Kurvis-Höllin tie 8:aan terveyskeskuksen viereen...

Maksusuunnitelmien käytännöt uudistuvat

Olemme uudistaneet ja yhdenmukaistaneet maksusuunnitelmakäytäntöjämme. Olemme halunneet laatia selkeän pohjan asukkaidemme yhdenmukaisen kohtelun turvaamiseksi sekä maksusuunnitelmien valvonnan selkeyttämiseksi. Jatkossa noudatamme seuraavia käytäntöjä kaikkien...

Aukioloajat päivittyvät 09/2020

Hyvä asukas, Kiinteistö Oy Taloherttuan päivittäisiä asioita hoitaa Herttuan Kiinteistöpalvelu Oy. Tällaisia ovat mm. kiinteistönhoito ja siivous, isännöinti, vuokraus ja vuokravalvonta. Taloherttuan asiakkaana olet oikeutettu myös asumisneuvontapalveluun, jota...

Vuokrien tarkistukset päätetty perua vuodelta 2020

Taloyhtiön hallitus on kokouksessaan 17.2.2020 päättänyt tarkistaa vuokria 01.06.2020 alkaen. Johtuen edelleen pitkittyvästä koronaepidemiasta ja sen aiheuttamasta yleisestä epävarmuudesta yhtiön hallitus on keskusteltuaan yhtiön omistajan kanssa päättänyt perua...

Tukea koronaepidemian aiheuttamiin taloushaasteisiin

Hyvät asiakkaamme, Koronaepidemia vaikuttaa arkeemme monin eri tavoin rajoittaen. Erilaisia ohjeistuksia varautumiseen ja toimintaan on jaeltu THL:n, sairaanhoitopiirien ja valtiovallan taholta, ja näihin kehotamme edelleen kaikkia kaikella vakavuudella tutustumaan....