Järjestyssäännöt

Kiinteistö Oy Taloherttua

Järjestyssäännöt on hyväksytty talon asukkaiden asumisviihtyvyyden turvaamiseksi. Talossa asuvien ja heidän huonekuntiinsa kuuluvien henkilöiden tulee noudattaa järjestyslakia sekä kiinteistön järjestyssääntöjä huoneistossa sekä kiinteistön piha-alueilla. Kukaan ei saa käyttäytymisellään tai muulla tavoin tarpeettomasti häiritä toisten asumisviihtyvyyttä. Talossa asuvien on muutoinkin noudatettava normaalin kotirauhan edellyttämiä käytöstapoja. Talon asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat järjestyslakia ja järjestyssääntöjä.

 

YHTEISET TILAT
Ulko-ovet pidetään lukittuina pääsääntöisesti klo 21.00–07.00. Lukituksen ajoituksessa on kohdekohtaisia eroja. Ulko-ovien ollessa lukittuina, niistä kuljettaessa on huolehdittava siitä, että ovet lukkiutuvat uudestaan. Ovien kiilaaminen auki tai lukkiutumisen estäminen millään tavoin on kielletty. Yhteisissä tiloissa on vältettävä kaikkea metelöintiä. Tupakointi ja turha oleskelu yhteisissä tiloissa on kielletty. Yhteisten tilojen ja ulkoalueiden käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä. Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa. Palovaarallisten aineiden säilytyksessä on noudatettava paloturvallisuussäännöksiä. Porraskäytävissä ei saa säilyttää mitään tavaraa (Pelastuslaki 379/2011)

Huoneiston tuuletus porraskäytävään on kielletty.

Kellarit, varastot ja huoneistovarastot on pidettävä siisteinä ja lukittuina. Yhteisiä tiloja ei saa käyttää tavaran säilyttämiseen. Polkupyörät, kelkat, sukset ym. on säilytettävä hyvässä järjestyksessä niille varatuissa paikoissa. Lasten leikkiminen ja tarpeeton oleskelu porraskäytävissä sekä lastenvaunu- ja pyöräsuojissa on kielletty.

Pesutuvassa saa pestä vain talon asukkaan käyttö-ja liinavaatteita. Pesutuvan käyttäjien on noudatettava yhtiössä käytössä olevaa varauskäytäntöä. Pyykit poistetaan koneesta/kuivausrummusta/kuivaushuoneesta heti vuoron päätyttyä.

Käyttäjien on huolehdittava tilojen siisteydestä käytön jälkeen. Pesuaineroiskeet ja mahdolliset likatahrat on siivottava pois. Pyykkien värjääminen pesukoneeseen laitettavilla väriaineilla on kielletty.

Talosaunan käyttäjien tulee huuhdella lauteet, peseytymistilat ja pesuastiat käytön jälkeen sekä sulkea vesihanat ja sammuttaa valot. Käytettyjä vastoja ym. ei saa jättää saunaan. Saunatuoksujen käyttöä suositellaan välttämään.
Kiinteistössä havaituista vioista tulee ilmoittaa viivytyksettä yhtiön edustajalle.

ALKOHOLIN NAUTTIMINEN
Alkoholin nauttiminen kiinteistön yhteisellä piha-alueella on kielletty, mikäli sen nauttiminen tai siihen liittyvä oleskelu ja käyttäytyminen estää tai vaikeuttaa muiden oikeutta käyttää piha-aluetta varsinaiseen tarkoitukseensa tai mikäli siitä aiheutuu järjestyshäiriöitä. Alkoholin nauttiminen lasten leikkipaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä on ehdottomasti kielletty.

TUPAKOINTI
Huoneistoissa, joissa vuokrasopimus on astunut voimaan 1.4.2018 tai sen jälkeen, tupakointi on kielletty. Tupakointi on kielletty kaikissa yhteisissä tiloissa ja kiinteistön välittömässä läheisyydessä sekä lasten leikkipaikalla.

JÄTEHUOLTO
Talousjätteet ja roskat on vietävä hyvin pakattuina jäteastioihin ja jäteastioiden kannet on suljettava. Jätteitä ei saa jättää astioiden viereen. Jätteet tulee lajitella alueen jätteenkeräyksen ohjeiden mukaisesti. Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaan huolehdittava itse. Jäteastioiden viereen jätetystä kodinkone-, huonekalu- tai muista niihin verrattavasta jätteestä veloitetaan jätteen jättäneeltä poiskuljetuksesta maksu. Ympäristölle haitalliset jätteet on toimitettava viranomaisten määräämille keräyspisteille.

PYSÄKÖINTI
Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu yhtiön luvalla vain niille varatuilla ja merkityillä paikoilla. Ajoneuvojen tarpeeton joutokäynti on kielletty. Auton lämmityspaikan haltijoiden on poistettava liitäntäjohto pistokkeesta ja lukittava pistorasian kansi aina, kun ajoneuvo ei ole kytkettynä lämmitykseen.

Ajoneuvot, jotka eivät ole liikennekäytössä on poistettava yhtiön tontilta viivytyksettä. Autopaikalla tai kiinteistön alueella ei saa tehdä auton korjaustöitä, öljynvaihtoja tai pestä autoa. Kiinteistön alueella olevia liikennemerkkejä on noudatettava.

HUONEISTOT
Huoneistoissa tai kiinteistön alueella ei saa häiritä naapureita ja kaikenlainen melun tuottaminen klo 22–07 on kielletty.

Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista tai muista huoneistoissa havaituista vioista on viipymättä ilmoitettava yhtiön edustajalle.

Asunnoissa tehtäviin korjauksiin tai muutostöihin tulee olla yhtiön edustajan kirjallinen lupa. WC- ja muihin viemäreihin ei saa laittaa jätteitä, jotka saattavat tukkia tai vaurioittaa niitä, esim. kinkkurasvoja tai hygieniatuotteita.

Kerros-ja luhtitalojen parvekkeilla grillaaminen hiili- ja kaasugrillillä on kielletty. Parvekkeet on pidettävä siisteinä ja talvisin niiltä on luotava lumet. Rivitalohuoneistojen takapihoilla kaasugrillin käyttö on sallittu. Nestekaasugrillin kaasupullo tulee säilyttää hyvin tuulettuvassa ja auringolta suojatussa paikassa. Kaikkien grillien käytössä tulee noudattaa grillin valmistajan turvallisuusohjeistusta. Omia antenneja tai satelliittilautasia ei saa kiinnittää parvekkeille tai kiinteistöön. Huoneistoja ei saa tuulettaa porraskäytäviin.

Lintujen ruokinta on sallittua talviaikaan 1.11.–30.4. erikseen perustetulla yhteisellä ruokintapaikalla. Lintujen talviruokintaa lukuun ottamatta kaikki muu eläinten ja suurempien kaupunkilintujen, kuten pulujen, varisten jne. ruokkiminen on kielletty. Lintujen ruokintapaikan perustajien tulee pitää huolta siitä, että ruokintapaikka pysyy siistinä, eikä houkuttele tuhoeläimiä kiinteistön alueelle.

MUUTTOILMOITUS
Virallinen muuttoilmoitus tehdään väestörekisterin pitäjälle joko internetissä tai kirjallisella muuttoilmoitus- lomakkeella, joita saa postin palvelupisteistä. Tämän lisäksi muutosta ja poismuutosta on aina ilmoitettava kirjallisesti Herttuan Kiinteistöpalvelu Oy:lle.

TOMUTTAMINEN
Mattojen tomuttaminen on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatuilla parvekkeilla tai alueilla klo 07.00 – 21.00 välisenä aikana. Pito- ja liinavaatteiden puistelu ja tuulettaminen sekä pikkupyykin kuivattaminen on sallittu huoneistoparvekkeilla vain kaiteiden sisäpuolella.

LEMMIKKIELÄIMET
Huoneistojen ulkopuolella lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä. Lemmikit eivät saa häiritä talon asukkaita eikä talossa luvallisissa asioissa liikkuvia. Eläinten ulkoiluttaminen on ehdottomasti kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä.
Omistajan on huolehdittava, ettei lemmikki likaa porraskäytäviä, nurmikoita, istutusalueita eikä pihamaita, talojen seiniä tai pysäköityjä ajoneuvoja. Omistajan on huolehdittava, ettei koira toistuvalla haukunnallaan tai ulvonnallaan häiritse ympäristöä tai talon asukkaita.

JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN RIKKOMINEN
Järjestyssääntöjen rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden tai vuokrasopimuksen purkamisen.

 

Järjestyssäännöt on vahvistettu yhteistyötelimen kokouksessa 30.1.2019.