Kiinteistöpalvelualan ylityö- ja vuoronvaihtokielto 1.3. alkaen

maalis 15, 2023

Kiinteistöpalvelualan ylityö- ja vuoronvaihtokielto 1.3. alkaen

Työehtosopimusneuvotteluihin liittyvä, PAM:in 1.3. aloittama kielto vaikuttaa yhtiömme palveluihin lähinnä päivystysaikaa koskien siten, että ylityökieltoaikana tehdään vain sellaiset työt, joita ei voida vaaratta siirtää tehtäväksi myöhemmin säännöllisenä työaikana.

Päivystysaikana tehdään siis hätätyön lisäksi sellaiset työt, jotka saattavat uhata henkeä, terveyttä, ympäristöä tai omaisuutta.

Neuvotteluihin liittyvänä ilmoitetut lakot 16.-18.3. ja 23.-24.3. eivät tässä vaiheessa koske yhtiötämme muutoin kuin edellä mainitusti.