Viisi vuosikymmentä Taloherttuaa

elo 31, 2023

Kangasalla oli aikanaan kaksi isompaa, keskenään kilpailevaa vuokrataloyhtiötä. Näistä toinen oli enemmän kunnan tahtotilan kautta syntynyt Kiinteistö Oy Iso-Lukko ja toinen paikalliseen rakennusliikeomistukseensa enemmän nojannut Kiinteistö Oy Taloherttua. Yhtiöt olivat aavistuksen erihintaisia ja markkinalla hieman eri asemalla, mutta molemmissa oli toimintaperiaatteena kohtuuhintainen, valtiollisesti säännelty vuokra-asuminen.

Uusien kohteiden rakentaminen oli kiivainta 70- ja 80-luvulla maaseutualueiden maaltamuuton ja kaupungistumisen vanavedessä ja tasaantui 90-luvulle mentäessä, vaikkakin Taloherttua ehti valtakunnallisesta talouden lamasta huolimatta rakennuttamaan kymmenkunta vuokrakohdetta vielä tuolloinkin. 2000-luvun alettua tahti asettui selkeästi rauhallisempiin uomiin. Uudistuotannon rinnalla kohteita peruskorjattiin harkiten, mutta kohdekannan kasvettua melko suureksi korjaustahti alkoi jäädä jälkeen tarpeesta. Tätä korjausvelkaa taklataan vielä tänäkin päivänä erilaisin, mutta vakaasti harkituin ratkaisuin.

Joka tapauksessa, erinäisten vaiheiden jälkeen Iso-Lukko fuusioitiin Taloherttuaan vuonna 1987, minkä jälkeen alueella kunnallista vuokra-asumista on tätä kautta oikeastaan yksinomaan huolehdittu, alkuun Kangasalan Kiinteistöpalvelun palveluiden ja vuodesta 2013 eteenpäin Herttuan Kiinteistöpalvelun kautta.

Taloherttuasta puhuttaessa ei voida jättää mainitsematta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAa, jolla on ollut jo muinoin suuri merkitys, kun aikain kuluessa yhtiön omistajuuspohja on korvautunut paikallisten pankkien ja rakennusliikkeen sijaan kunnan täydellisellä omistajuudella.

Tänä päivänä Taloherttua käsittää noin 1100 vuokra-asuntoa laajasti eri puolilla Kangasalaa. Yleishyödyllisyysperiaate, ARAn asukasvalintaperusteet ja omakustannevuokrataso ohjaavat toimintaamme keskeisesti. Emme tavoittele voittoa vaan turvallista, kohtuuhintaista vuokra-asumista. Taloherttuan pääasiallisista palveluista huolehtivat edelleen Herttuan Kiinteistöpalvelu Oy:n henkilöstö eri tiloja huoltaen ja siivoten, asuntoja korjaten, rakennuttaen ja taloutta ja ylläpitoa suunnitellen ja tilaten.

Kaikki alkoi virallisesti 31.8.1973, joten hyvää 50-vuotissyntymäpäivää Taloherttua.