Ilmoitus vuokrien tarkistuksesta 2021

huhti 23, 2021

Taloyhtiön hallitus on kokouksessaan 17.2.2021 päättänyt tarkistaa vuokria 01.06.2021 alkaen. Vuokrien tarkistusten perusteet on käsitelty myös asukasyhteistyöelimen kanssa.

Kiinteistö Oy Taloherttuan vuokrantarkistus on keskimäärin +2,73% läpi yhtiön, vaihdellen kohteittain 0,50% – 5,00%.

Perusteet, yleistä
Tarkistusten taustalla on kiinteistön ylläpito- ja käyttökustannusten nousu sekä merkittävänä erilliseränä myös yhtiöiden korjauskulujen kasvu. Näiden lisäksi on huomioitu myös yhtiön pääomakulut, jotka ovat kasvaneet uudis- ja korjausrakentamisen myötä.

Vuokrantarkistus on haluttu pitää maltillisena ja pyrkiä tasaiseen vuokrien kehittymiseen, vaikka tarkistuspaineita eri kohteissa merkittävästi onkin – ei vähiten viime vuoden myötä, jolloin tarkistukset jätettiin kokonaan tekemättä koronaepidemian vuoksi.

Yhtiön olemassa olevien kiinteistöjen eriasteinen korjausvelka edellyttää myös varautumista.

Käyttökorvaukset
Käyttökorvausmaksut alkaen 01.06.2021

  • Autopaikka 15 €/kk
  • Autokatospaikka 25 €/kk
  • Autotallipaikka 35 €/kk
  • Autopaikka ulkopuoliselle 25 €/kk
  • Saunamaksut 15 €/kk

 

Muuta
Varsinainen vuokranmaksukuitti ajalle 01.06.2021 – 31.05.2022 toimitetaan postitse kotiin huhtikuun 2021 aikana. Maksukuitista ilmenee myös kiinteistönne tarkka vuokrantarkistusprosentti.

Lisätiedot tarvittaessa stefan.stortz@herttuankp.fi

Kangasalla 19.04.2021
Kiinteistö Oy Taloherttua

Stefan Stortz,
Toimitusjohtaja