Ilmoitus vuokrien tarkistuksesta 2020

maalis 30, 2020

Taloyhtiön hallitus on kokouksessaan 17.2.2020 päättänyt tarkistaa vuokria 01.06.2020 alkaen. Vuokrien tarkistusten perusteet on myös käsitelty asukasyhteistyöelimen kanssa.

Kiinteistö Oy Taloherttuan vuokrantarkistus on keskimäärin +2,38% läpi yhtiön, vaihdellen kohteittain välillä 0,00% – 4,00%.

Perusteet, yleistä
Tarkistusten taustalla on kiinteistöjen ylläpito- ja käyttökustannusten nousu sekä merkittävänä erilliseränä myös yhtiöiden korjauskulujen kasvu. Näiden lisäksi on huomioitu myös yhtiön pääomakulut.

Yhtiön käyttöaste on ollut viime vuoden laskusuuntainen ja vaihtuvuus puolestaan noususuuntainen, mikä asettaa myös omia paineita asuntojen kunnostukselle talousarviossa.

Yhtiön olemassa olevien kiinteistöjen eriasteinen korjausvelka edellyttää myös varautumista lähivuosina.

Käyttökorvaukset
Käyttökorvausmaksut pysyvät ennallaan, ollen:

  • Autopaikka 10 €/kk
  • Autokatospaikka 22 €/kk
  • Autotallipaikka 33 €/kk
  • Autopaikka ulkopuoliselle 20 €/kk
  • Saunamaksut 14 €/kk

Kuhmalahden kohteissa:

  • Autopaikkaveloitus on 5 €/kk/paikka
  • Saunavuoromaksu 14 €/kk

 

Muuta
Varsinainen vuokranmaksukuitti toimitetaan postitse kotiin maalis-huhtikuun aikana. Kuitista ilmenee myös kiinteistönne tarkka vuokrantarkistusprosentti.

Lisätiedot tarvittaessa: stefan.stortz@herttuankp.fi

Kangasalla 30.3.2020
Kiinteistö Oy Taloherttua

Stefan Stortz,
toimitusjohtaja