Ilmoitus vuokrien tarkistuksesta 1.6.2023-31.5.2024

maalis 29, 2023

Kiinteistö Oy Taloherttuan hallitus on kokouksessaan 16.2.2023 päättänyt tarkistaa vuokria 01.06.2023 alkaen. Vuokrien tarkistusten perusteet on käsitelty myös asukasedustajien kokouksessa.

Kiinteistö Oy Taloherttuan vuokrantarkistus on keskimäärin +7,06%. Korotukset vaihtelevat kohteittain noin kolmesta prosentista aina kymmeneen prosenttiin saakka.

Perusteet, yleistä
Tarkistusten taustalla on raskas kiinteistön ylläpito- ja käyttökustannusten nousu. Kiinteistön ylläpidon kulut nousivat vuodessa 11,5% (vertailuajankohtana kolmas vuosineljännes 2021-2022). Suurimmat nousijat olivat sähkön kustannukset 44,1%, lämmitys 14,0%, jätehuolto 8,8%, vakuutukset 7,9% ja korjaukset 7,3%. (Lähde: Tilastokeskus, 24.2.2023).

Merkittävimmässä määrin vuokrien poikkeuksellisen kovaan tarkistustarpeeseen vaikuttaa korkotason nousu, korjauskustannukset sekä siis eri energioiden hinta. Koronnousun myötä korkokustannukset jopa yli kolminkertaistuvat vuodelle 2023.

Vuokrantarkistus on edellä todetusta huolimatta haluttu pitää mahdollisimman maltillisena ja pyrkiä tasaiseen vuokrien kehittymiseen, vaikka tarkistuspaineita edelleen eri kohteissa merkittävästi onkin.

Käyttökorvaukset
Käyttökorvauksia joudutaan nostamaan samassa yhteydessä. Uudet käyttökorvausmaksut 1.6.2023 alkaen ovat:

Autopaikka: 20,00 €
Autopaikka, ulkopuolinen: 30,00 €
Autokatos: 30,00 €
Autotalli: 40,00 €
Saunamaksu: 20,00 €

Lisätiedot tarvittaessa: stefan.stortz@herttuankp.fi