Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset valmistuneet

joulu 16, 2020

Kiinteistö Oy Taloherttuan asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset ovat valmistuneet. Vastauksia saatiin valitettavan vähän vastausprosentin jäädessä alle kymmeneen. Otanta on pieni eikä tuloksista voi johtaa kovin luotettavia johtopäätelmiä.

Tunnistimme kuitenkin kehityskohtia toimintaamme. Iso osa palautteen antajista toivoi parannusta kiinteistöjen ja asuntojen lämpötilahallintaan sekä aktiivisuutta ulkotöihin, erityisesti talviaikana mutta muutenkin. Vasteaikamme ovat olleet paranemaan päin uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton myötä ja luotamme, että vikailmoitusten löytäessä tiensä edelleen paremmin suoraan järjestelmään myös reagointinopeus tästä kehittyykin.

Isona teemana välittyy myös, että ylläpidollista oma-aloitteisuutta ja erityisesti kiinteistöistä välittämistä odotetaan sekä kiinteistönomistajalta että kanssa-asukkailta.

Otamme kaikki asuntojen sisäilmastoa koskevat reklamaatiot erittäin vakavasti ja käymme varmentamassa kaikki ilmoitetut olosuhdepoikkeamat ja epäilyt pääsääntöisesti muutaman päivän sisällä ilmoituksen vastaanotosta. Mahdollisiin toimenpiteisiin ryhdytään viipymättä tämän jälkeen.

Ilmoitathan siis näistä viipymättä joko sähköisesti osoitteessa https://taloherttua.fi/vika-ja-muuttoilmoitukset/ tai puhelimitse keskuksemme kautta numeroon 03 3575 260.

Samat yhteyskanavat palvelevat asiakkaitamme monissa muissakin asumisasioissa, tarkemmat palveluajat yhteystietoineen löytyvät Taloherttuan verkkosivuilta.

Kangasalla, 16.12.2020

Lisätietoja
Stefan Stortz
toimitusjohtaja
stefan.stortz@herttuankp.fi